Laboratorium Badania Wody i Ścieków

 ak1a1o1j1d1k1c1

Laboratorium Badania Wody i Ścieków Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. wykonuje analizy fizykochemiczne, sensoryczne i mikrobiologiczne wody oraz analizy fizykochemiczne ścieków i wód opadowych / roztopowych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych.
Nasze sprawozdania z badań są respektowane przez instytucje zewnętrzne (np. Sanepid, WIOŚ). 
Zakres wszystkich wykonywanych badań, wraz z podanymi granicami oznaczalności oraz metodykami badawczymi, podano w załączniku do zlecenia wykonania badań (zakładka: "do pobrania").
Naszym Klientom oferujemy:
  • rzetelne i wiarygodne wyniki analiz wykonanych w akredytowanym laboratorium, 
  • bezstronność działania i poufność informacji,
  • badania wg zharmonizowanych, referencyjnych metod badawczych stosowanych w większości laboratoriów w kraju i zagranicą,  
  • badania w obszarach regulowanych - zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych,
  • pomoc i doradztwo w zakresie określania zakresu badań w zależności od celu ich wykonania,  
  • telefoniczną informację o wynikach badań niezwłocznie po zakończeniu analiz (przed wydaniem sprawozdania z badań) – na życzenie klienta
  • fachową, przyjemną obsługę i krótki czas realizacji zlecenia.
 
Próbki do badań przyjmowane są w siedzibie Laboratorium, przy ul. Czystej 14 w Tarnowie (teren Oczyszczalni Ścieków)
  • badania fizykochemiczne:  od poniedziałku do piątku, w godz. 7.00-13.00.
  • badania mikrobiologiczne: od poniedziałku do wtorku, w godz. 7.00 - 13.00.

ZACHĘCAMY DO WCZEŚNIEJSZEGO KONTAKTU W CELU UZGODNIENIA SZCZEGÓŁÓW DOT. DOSTARCZANYCH PRÓBEK.

W przypadku samodzielnego pobierania próbek proponujemy skorzystać ze:

Skróconej instrukcji pobierania próbek wody lub

Skróconej instrukcji pobierania próbek ścieków (zakładka: "do pobrania")

 
WAŻNE: Czas, jaki upływa od chwili pobrania próbki do wykonania analiz w laboratorium, powinien być jak najkrótszy z uwagi na zachowanie integralności próbki i w konsekwencji rzetelność uzyskanych wyników. Z tego względu prosimy o dostarczanie próbek do badań niezwłocznie po ich pobraniu (w miarę możliwości).
Dostarczając próbkę do badań należy wypełnić Zlecenie wykonania badań. W razie potrzeby personel Laboratorium udzieli wszelkich niezbędnych wyjaśnień i pomocy przy wypełnianiu Zlecenia.
 
UWAGA:
PRÓBKI DO BADAŃ WYKONYWANYCH DLA POTRZEB PRZEDSTAWIENIA WYNIKÓW INSTYTUCJOM ZEWNĘTRZNYM (NP. SANEPIDOWI) POWINNY BYĆ POBRANE PRZEZ LABORATORIUM!

Jesteśmy gotowi do ciągłego doskonalenia swoich usług w celu uzyskania Państwa satysfakcji. Chętnie przyjmujemy i analizujemy wszelkie uwagi, komentarze i sugestie naszych Klientów. W celu ułatwienia kontaktu z Państwem w tej kwestii opracowaliśmy krótką Ankietę zadowolenia Klienta, o której wypełnienie i przekazanie prosimy. Plik z ankietą można pobrać w zakładce: "do pobrania", druki ankiety są również dostępne w naszym laboratorium. Zachęcamy do podzielenia się z nami swoimi uwagami.