Szanowni Państwo

25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnie zwane RODO). Wprowadzane zmiany mają na celu zunifikowanie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Wobec powyższego, chcielibyśmy przybliżyć Państwu najistotniejsze informacje związane z wprowadzeniem nowego prawa.

  Informacja o ochronie danych osobowych

 Informacja o zmianie przepisów